Κάντε Κρατηση

Σας ενημερώνουμε ότι η Ψαρομανία παραμένει κλειστή κάθε Δευτέρα.
Το ωράριο λειτουργίας είναι Τρίτη – Κυριακή από 13:00 μέχρι 1:00.

Τηλέφωνο: 2108066519
Δάφνης 57, Μαρούσι, Αθήνα